แบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน

การแจ้งโอนเงิน

* กรอกข้อมูลแจ้งโอนเงินตามแบบฟอร์มแจ้งโอนเงินให้ครบถ้วน
* หรือ โทรแจ้งโอนเงินได้ที่ ::
* เลขที่ใบสั่งซื้อ ถ้าเป็นสมาชิกสามารถดูได้ที่เมนู "ประวัติการซื้อสินค้า" ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกให้จดเลขที่ใบสั่งซื้อในขั้นตอนการยืนยันการซื้อสินค้าเสร็จ

หมายเลขบัญชีชำระค่าสินค้า

+ กรุงเทพ ชูชาติ ชูชื่นบุญ 3014284123 ออมทรัพท์
+ ไทยพาณิชย์ ร้านอีซีเซอร์วิส 9592016846 ออมทรัพท์
* OrderID # (เลขที่ใบสั่งซื้อ)
* ชื่อ-นามสกุล
* อีเมล์
* เบอร์โทรติดต่อ
* ยอดเงินที่โอน
วันที่โอน
เวลาที่โอนเงิน
:  น.
แนบหลังฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
หมายเหตุ