รายละเอียดสินค้า
ระบบ OCS 4 Camera
ระบบ OCSpsi 4 Camera กล้องวงจรปิดPSI จะประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
- OCSpsi Premium4
เครื่องประมวลผล และบันทึก OCS จำนวน 1 ตัว
กล้อง ROBOT จำนวน 1 ตัว
กล้อง C1 จำนวน 3 ตัว
ตัวเตือนสัญญาน DS1 จำนวน 1 ตัว
สายนำสัญญาน จำนวน 3 ชุด