รายละเอียดสินค้า
JACK แปลง หัวเป็น BNC ท้ายเป็น F-81